SOAL SELIDIK SARANA SEKOLAH

Pihak sekolah akan mengedarkan borang soal selidik sarana sekolah pada hari esok, 09 April 2013.
Tujuannya ialah untuk mendapatkan data untuk digunakan bagi menjayakan inisiatif di bawah pelan pembangunan pendidikan 2013-2025. Borang tersebut diedarkan melalui anak-anak Tuan Puan.

Kami memohon agar borang yang telah diisi dapat diserahkan selewatnya pada Jumaat 12 April 2013. Satu keluarga hanya perlu mengisi 1 borang sahaja, sekiranya mempunyai anak lebih dari seorang di sekolah ini. Diharapkan juga pihak Ibu bapa dapat menjawab soal selidik dengan telussupaya maklumat yang diperolei adalah tepat dan dapat digunakan dengan sebaiknya.

Terima Kasih.